Furnizor de energie electrică
Call Center și Deranjamente: +4 314 253 955 office@absolute-energy.ro | Sesizări

Cum devin client Absolute Energy

Simplu și rapid, procesul de schimbare a furnizorului de energie în numai 3 pași

Completare formular

Completați formularul de solicitare ofertă cu informațiile pe care le găsiți în factura actuală de energie electrică

Primire ofertă

În scurt timp, veți primi o ofertă de preț pentru energia activă și condițiile de furnizare.

Semnare contract

Negocierea și semnarea noului contract de furnizare energie electrică.

Nu trebuie să vă deplasați
toată documentația aferentă, notificările și contractele cu operatorii de distribuție și transport sunt efectuate de noi

Nu există plata niciunei taxe
procesul de schimbare a furnizorului este gratuit
Nu există nicio modificare de ordin tehnic
se folosesc instalațiile existente
Nu există întreruperi ale alimentării cu energie electrică
furnizarea de energie electrică către locurile de consum este neîntrerupta pe timpul procesului de schimbare a furnizorului

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică

Alegerea furnizorului de energie electrica Absolute Energy
iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.

Incheierea noului contract de energie electrică
dupa aprobarea clauzelor contractuale de către client. Contractul nou de furnizare a energiei electrice produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
Notificarea furnizorului actual
clientul final este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.
Notificarea operatorului de rețea
clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât operatorului de reţea la care este racordat locul de consum, cât şi noului furnizor de energie electrică.

Actele necesare schimbarii furnizorului de energie electrică

Pentru consumatorii non-casnici

 1. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului.
 2. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul).
 3. Act de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv.
 4. La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoanelor care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secţiuni şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.
 5. Copie aviz tehnic de racordare (ATR) eliberat de Operatorul de Distribuţie (OD). În situaţia în care consumatorul nu deţine ATR, un angajat al societaţii noastre o să-i pună la dispoziţie un formular de obţinere duplicat după ATR, indicându-i, totodată, unde să transmită respectivul formular.

Pentru consumatorii casnici

 1. Act de identitate.
 2. Act de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv.
 3. La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoanelor care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secţiuni şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.
 4. Copie aviz tehnic de racordare (ATR) eliberat de Operatorul de Distribuţie (OD). În situaţia în care consumatorul nu deţine ATR, un angajat al societaţii noastre o să-i pună la dispoziţie un formular de obţinere duplicat după ATR, indicându-i, totodată, unde să transmită respectivul formular.
 5. Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
 6. În situaţia în care consumatorul doreşte încheierea contractului fără a se deplasa la sediul nostru, transmiterea documentelor aferente şi încheierea contractului se poate face prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Absolute Energy

Furnizor de energie electrică pentru afaceri și clienți casnici. Energie electrică la prețuri optimizate în funcție de specificul fiecărui client.
Tel./Fax.: +4 314 253 955
Adresa: B-dul Carol I, nr 57 București, România