Furnizor de energie electrică
Call Center și Deranjamente: +4 314 253 955 office@absolute-energy.ro | Sesizări

Dreptul la informare al consumatorului de energie electrică

Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz.

Înainte de semnarea contractului de furnizare, avem obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:

  • etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
  • ofertele tip pentru care puteţi opta, după caz;
  • contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
  • preţurile şi tarifele practicate.

Verificaţi înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:

  • identitatea şi adresa furnizorului;
  • serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului;
  • preţul/tariful aplicabil;
  • durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
  • compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
  • penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale.

Avem obligaţia de a vă oferi, la cerere, un extras tipărit al procedurii de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor primite de la consumatori.

Avem obligaţia să vă informăm în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles. Dacă nu sunteți de acord cu modificările anunțate, aveți dreptul de a renunța la contract fără a plăti despăgubiri, respectând prevederile contractuale și legale în vigoare.

Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România, Telefon: 021.327.81.00; Fax: 021.312.43.65, Număr gratuit: 0800800410 (apelabil numai în reţeaua Romtelecom), E-mail: info@anre.ro; Website: www.anre.ro

Absolute Energy

Furnizor de energie electrică pentru afaceri și clienți casnici. Energie electrică la prețuri optimizate în funcție de specificul fiecărui client.
Tel./Fax.: +4 314 253 955
Adresa: B-dul Carol I, nr 57 București, România