Furnizor de energie electrică
Call Center și Deranjamente: +4 314 253 955 office@absolute-energy.ro | Sesizări
 • Ordin ANRE 177/2015  – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea;
 • Ordin ANRE 176/2015  – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială;
 • Ordin ANRE 175/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuţie – S.A
 • Ordin ANRE 174/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”E.ON Distribuție România” – S.A.
 • Ordin ANRE 173/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea “ Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord ”- S.A.
 • Ordin ANRE 172/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord” – S.A.
 • Ordin ANRE 171/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud” – S.A.
 • Ordin ANRE 170/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Muntenia S.A
 • Ordin ANRE 169/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Dobrogea S.A
 • Ordin ANRE 168/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Banat S.A
 • Ordin ANRE 121/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal și pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014;
 • Ordin ANRE 118/2015 – Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 103/2015 – Ordin pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 96/2015 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale;
 • Ordin ANRE 95/2015 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.
 • Ordin ANRE 93/2015 – Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din rețea şi a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.;
 • Ordin ANRE 92/2015 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali;
 • Ordin ANRE 90/2015 – Ordin privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 88/2015  – Ordin pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță;
 • Legea nr. 122/2015  – Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative;
 • Ordin ANRE 84/2015 – Ordin privind aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță
 • Ordin ANRE 75/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de măsurare
 • Ordin ANRE 16/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali
 • Ordin ANRE 105/2014 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE nr. 64/2014 – Ordin pentru pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali
 • Legea 127/2014 – Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004;
 • Ordin ANRE 33/2014 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrica reactivă;
 • Ordin ANRE 28/2014 – Ordin pentru aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării, Anexa ;
 • Legea 23/2014 – Lege pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Ordin ANRE 12/2014 –Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție certificate verzi aferentă anului 2013;
 • Ordin ANRE 9/2014 –Ordin pentru aprobarea procedurii privind prognoza și facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA și abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul ANRE 82/2013;
 • Ordin ANRE 119/2013 – Ordin privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, modificat cu Ordinul ANRE nr. 159/2014
 • Ordin ANRE 116/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență;
 • Ordin ANRE 61/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale;
 • Ordin ANRE 59/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public – Anexa ;
 • Ordin ANRE 35/2013 – Ordin pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei;
 • Legea 134/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale – modificată și completată prin Legea nr. 127/ 2014;
 • OUG 88/2011 – Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 139/2010 – Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • OG 29/2010 – Ordonanțăprivind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;
 • HG 1215/2009 –Hotărare privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;
 • Ordin ANRE 128/2008 – Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al rețelelor de distribuție;
 • Legea 220/2008 – Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – modificată și completată prin OG 29/2010, Legea 139/2010, Legea 134/2012, Legea nr. 23/2014;
 • Ordin ANRE 28/2007 – Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

Absolute Energy

Furnizor de energie electrică pentru afaceri și clienți casnici. Energie electrică la prețuri optimizate în funcție de specificul fiecărui client.
Tel./Fax.: +4 314 253 955
Adresa: B-dul Carol I, nr 57 București, România